Hämeenlinnan kokous & kongressi -palvelu Linnan Kehityksen vastuulle vuoden 2025 alusta

Alkuvuodesta 2023 hämeenlinnalaiset matkailuyrittäjät ja Hämeenlinnan kaupunki laittoivat hynttyyt yhteen seudun elinvoiman kehittämiseksi ja käynnistivät Hämeenlinna kokous & kongressi -palvelun. Palvelun hallinnoinnista on vastannut käynnistämisvaiheen yli Verkatehdas Oy. Nyt on seuraavan askeleen vuoro, kun toiminta siirretään osaksi Linnan Kehityksen ja kaupungin matkailun kehittämistä vuoden 2025 alusta.

Toiminnan tavoitteena on ollut alusta asti kasvattaa Hämeenlinnassa järjestettävien yritystapahtumien ja tilaisuuksien määrää, aikaansaada toimijoille lisää kannattavaa liikevaihtoa, ja näin ollen myös kasvattaa kaupungin matkailutuloa ja lisätä samalla alueen elinvoimaa. Toiminta on lähtenyt liikkeelle hyvin.

” Jo ensimmäisen toimintavuoden jälkeen voidaan todeta, että tällaista toimintaa ja yhteistyötä kaupunkiin todella tarvitaan ja siihen kannattaa ilman muuta myös tulevaisuudessa panostaa. Yritysmatkailusta saatava matkailutulo on ympärivuotista ja euromääräisesti vaikuttavaa. Melko pienellä resursoinnilla on onnistuttu luomaan nopeasti kannattaa ja vaikuttavaa toimintaa ”, iloitsee Karita Toivanen Hämeenlinna kokous & kongressilta.

Yhteistyössä on mukana kaikki alueen isoimmat matkailutoimijat. Toimintaa oli käynnistämässä vuoden 2023 alussa seitsemän toimijaa. Nyt mukana on jo 24 seudulla toimivaa matkailuyritystä tai oheispalvelujen tuottajaa. Yhteistyöhön ovat tervetulleita mukaan kaikki, jotka näkevät yhteistyöstä syntyvän hyödyn, ovat valmiina panostamaan toimintaan myös omia resurssejaan, vastaavat laatutasoltaan sopimuskumppaneille asetettuihin kriteereihin ja haluavat sitoutua yhteisesti määriteltyihin tehtäviin, tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin.

” Mukana olevat matkailuyrittäjät ovat saaneet toiminnan hienosti vauhtiin. Upeaa, että toiminnan tärkeys on laajemminkin nähty ja se halutaan vakiinnuttaa osaksi kaupungin kiinteää matkailutoimintaa. Nyt on hyvä hetki siirtää viestikapula vahvemmin Linnan Kehitykselle ja Hämeenlinnan kaupungille, joissa muukin matkailun kehittäminen tapahtuu ”, sanoo Janne Auvinen Verkatehtaalta.

Toimintojen uudelleen organisointi liittyy matkailun toteutusohjelmaan, joka on keskeinen osa Hämeenlinnan kaupungin elinvoimakärkien toimeenpanoa. Pääosa matkailun toteutusohjelman toimeenpanosta on Linnan Kehityksen vastuulla. B2B myynnin vahvistaminen, tapahtumien ympärivuotisuus sekä tapahtumien järjestämisen helpottaminen on tunnistettu tärkeiksi matkailun painopistealueiksi. Kokous & Kongressi -toiminta toteuttaa osaltaan näitä tavoitteita luoden enemmän yhteistyötä, enemmän matkailutuloa ja enemmän elinvoimaa seudulle.

” Uudelleen organisoitumista valmisteltaessa on pidetty kiinni onnistuneesti alkaneen toiminnan peruselementeistä – erityisesti yritysyhteistyö huomioiden. Toiminta jatkuukin ensi vaiheessa yritysten näkökulmasta pitkälti ennallaan, vaikka sen kotipesä vaihtuu. Linnan Kehityksen tavoitteena on hyödyntää laajaa yrityskehittämisen ja matkailun osaamistaan, jotta Kokous & Kongressi voi tulevaisuudessa kasvaa ja kehittyä osana muita yrityspalveluja” , toteaa Linnan Kehityksen toimitusjohtaja Riku Heino.

Lisätietoja:
Riku Heino, Linnan Kehitys Oy, 050 571 5769, riku.heino@linnan.fi

Karita Toivanen, Hämeenlinnan kokous & kongressi, 040 566 1662, karita.toivanen@hameenlinnakongressi.fi