Sijoittumispalvelut

Elinvoimahankkeet ovat merkittävä osa Hämeenlinnan tulevaisuutta

Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut laskelman keskustaan suunniteltujen elinvoimahankkeiden vaikuttavuudesta. Laskelman mukaan Hämeenlinnalle kertyy tuloja kolmella eri tasolla: kertaluontoisista tuloista, rakentamisen aikaisista tuloista ja kulutuksesta sekä …