Yrittäjät tyytyväisiä Go Iittala Village-hankkeen tuloksiin ja halu jatkaa kokonaisvaltaista aluekehittämistä on kova

Kesäkuun lopussa päättyy kaksivuotinen Go Iittala Village –hanke, jolla on kokonaisvaltaisesti kehitetty Iittalaa muotoilun, taiteen ja kädentaitajien kylänä i-laakso 2030 –hankkeessa tehtyjen suunnitelmien pohjalta.

Yhteisvoimin hankkeessa on edistetty Iittalan taidereitin kehittymistä

Kiinteistönomistajien ja alueella toimivien tahojen määrän ollessa suuri, on tarvittu yhteisiä kokonaissuunnitelmia, niiden toimeenpanosta sopimista ja rajapinnoilla tapahtuvaa yhteiskehittämistä. Hankkeessa on ideoitu, suunniteltu, mallinnettu ja organisoitu yhteneviä matkailijan opasteita, päivitetty aluekarttoja ja edistetty taiteen ja infran yhteensovittamista kulkureiteillä. Uuttakin taideinfraa syntyy vielä kesän aikana kumppaniverkoston toimesta.

Vierailijoiden määrä Iittalassa jatkaa vakaata kasvua ja yhteiseksi tavoitteeksi on asetettu 200 000 vierailijaa vuoteen 2030 mennessä. Iittalassa on tehty rohkeita tekoja kasvun aikaansaamiseksi. 2018 uudistettiin Väyläviraston ja laajan kumppaniverkoston kanssa junaseisake taideasemaksi, 2019 tehtiin yhdessä kasvusuunnitelma ja brändityö Iittala Village, ja 2021 panostettiin koko kylän juhlavuoteen monen tahon täyttäessä tasavuosia kylässä. 2022 kesämatkailijoita varten on toteutettu koko kylän yhteisvoimin Iittalan helmet –taidesuunnistus (an artsy art walk through Iittala Village). Iittalan helmet esittelee kylän monipuolista luovuutta ja tekee näkyväksi Iittalaa muotoilun, taiteen ja kädentaitajien kylänä.

Yhteisöllistä kokonaisvaltaista kehittämistä halutaan jatkaa Iittalassa

Lasimäen kauppiasyhdistys ry on uusimassa moottoritien Iittala -kyltit ja jatkaa tehtyjen suunnitelmien toimeenpanoa yhdessä kaupungin kanssa. Mukaan halutaan matkailutoimijat alueelta laajasti. Yrittäjät haluavat jatkossakin kehittämiskumppaniksi Iittalan aluetta kokonaisvaltaisesti kehittäviin hankkeisiin.

Lisätietoja:

Pia Niemikotka
kehittäjä, yritys- ja kaupunkikehityspalvelut
Linnan Kehitys Oy
pia.niemikotka@linnan.fi
puh. 040 868 2087