Linnan Kehitys auttaa yritysten omistajanvaihdoksissa

Omistajanvaihdospalvelut ovat yksi osa Linnan Kehityksen palveluista yrityksille. Yrityshaavi-kyselyn kautta on parin viime vuoden aikana haastateltu puhelimitse reilu 1000 Hämeenlinnan yritystä vuosittain. Näiden haastattelujen perusteella on käyty tarkemmin läpi noin sadan yrityksen joukko niitä, jotka Yrityshaavi-kyselyssä mainitsivat omistajanvaihdostarpeesta lähitulevaisuudessa.

Reilu viidesosa yrityksistä olisi haluttu myydä, mutta ostajaa ei ollut näköpiirissä. Tässä ryhmässä auttavat kaupalliset välittäjät, mutta varsinkin pienten yrittäjien on yhä useammin aktivoiduttava itse, ja heidän tukenaan haluamme olla. Tällöin puhutaan sekä yrityksen myyntikuntoon virittämisestä että yrityksen myyntimateriaalien koostamiseksi tehtävästä taustatyöstä.

Yrityksen myyntikuntoon virittämisessä löytyy yhtäläisyyksiä esimerkiksi asunnon myynnin kanssa: kunnosta tiedostamasi epäkohdat, siivoa pois ylimääräinen omaisuus, tunnista myyntiargumentit, kokoa yhteen dokumentit, listaa potentiaaliset ostajat omasta verkostostasi ja koosta laadukas myyntiesittely useisiin eri kanaviin. Tässä työssä Linnan Kehitys avittaa alkuun sparraamalla myyntikuntoon virittämistä ja myyntimateriaalien koostamista.

Kymmenes yrittäjistä toivoi jatkajan löytyvän perhepiiristä. Nämä perheyritykset haluamme löytää ja kannustaa varhaiseen sekä avoimeen keskusteluun sukupolvenvaihdoksen mahdollisuuksista. Yhdessä kokeneiden asiantuntijakumppaneidemme kanssa tarjoamme matalan kynnyksen keskustelun tarvittaessa. Muun muassa Sakari Oikarinen Confidentum Oy:stä on lähetteellämme tavannut sukupolvenvaihdosta miettineitä perheitä toimeenpanosuunnitelmien kirkastamiseksi. Klinikan jälkeen yritykset ovat kyenneet jatkamaan suunnittelua valitsemiensa asiantuntijoiden kanssa.

Kymmenes yrittäjistä ilmoitti omistajanvaihdokselle olevan tarvetta, mutta asia ei ollut edennyt. Tämän ryhmän kanssa haluamme auttaa alkuvaiheen perehdyttämisessä ja oikealle polulle ohjaamisessa.

Lisäksi löytyi niitä, joilla kaupat yrityksestä oli juuri tehty tai ne oli tulossa ja osaamista oli löytynyt riittävästi omista verkostoista. Suurin ryhmä olivat eläköityvät yrittäjät, jotka olivat päättäneet lopettaa, ja ajoivat toimintaansa alas pikkuhiljaa.

Tiivistetysti Linnan Kehityksen omistajanvaihdospalvelut ovat: Omistajanvaihdos-prosessiin aktivointi, alkuvaiheen perehdytys, oikealle polulle ohjaus, yrityksen myyntikuntoon virittämisen sparraus sekä myyntimateriaalien työstämisessä alkuun avittaminen. Toimimme yhteistyössä muiden yksityisten ja julkisten ov-osaajien ja rahoittajien kanssa.

Ole yhteydessä matalalla kynnyksellä Linnan Kehityksen yrityspalveluihin, jos omistajanvaihdosasiat mietityttävät.

Pia Niemikotka
yrityskehittäjä, Linnan Kehitys Oy
p. +358 40 8682087
pia.niemikotka@linnan.fi