Hankkeilla lisää elinvoimaa yrityskentälle

Kehittämishankkeet ovat elinkeinoelämän yksi työkalu, jolla taklataan toimintaympäristön muutoksia ja haasteita sekä rakennetaan tulevaisuutta yhteistyössä yritysten kanssa.

Toimintaympäristömme muutokset ovat jatkuvia. Ne vaikuttavat julkiseen talouteen, yritysten liiketoimintaan, rahoituksiin, investointeihin, toimintatapoihin ja -malleihin. Keskeisinä muutoksen ajureina ovat muun muassa pandemia, ilmasto, työvoima, energiakysymykset sekä Ukrainan kriisin tuomat vaikutukset.

Linnan Kehityksessä teemme työtä alueemme yritysten hyväksi monin eri tavoin.

Kehittämishankkeet ovat yksi keinovalikoimassa oleva työkalu, jolla taklataan haasteita ja rakennetaan tulevaisuutta yhteistyössä yritysten kanssa, tarpeisiin pohjautuen.
Juuri nyt käynnissä olevissa EU-hankkeissa (esim. KYKY– ja Vihreän siirtymän toimintaympäristö – Vähähiilinen Industrial Park More -hankkeet) on järjestetty ja järjestetään yrityksille työpajoja, sparrauksia, tapahtumia ja verkostoitumista sekä tietoa rahoituksista. Lisäksi vauhditamme taustalla MORE – yritysalueen edelleen kehittämistä monin tavoin, kartoittamalla ja edistämällä muun muassa energiaan ja yritysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä ja tarpeita.


Lisää kehittämisvolyymia yrityskentälle

Pian käynnistyvä uusi EU –ohjelmakausi 2021-2027 avaa jälleen alueemme yrityksille uusia mahdollisuuksia ja kehittämishankkeita toimenpiteineen. Keskiössä ovat pk-sektorin kilpailukyky ja kasvu, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

Hämeessä haetaan ratkaisuja ja pilotointeja muun muassa uusiin energiaratkaisuihin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, kiertotalouteen sekä polkuja työelämään ja digitalisaation hyödyntämiseen. Nämä kaikki teemat liittyvät myös mikro – ja pk-sektorin yrityksiin.

Hankkeet tarjoavat yrityksille todella konkreettisia palveluita, tuotteiden ja palveluiden kehittämismahdollisuuksia, verkostoja ja monenlaista tukea eri tilanteissa. Samat mahdollisuudet ovat hyödynnettävissä yhtälailla julkiselle sektorille kuin eri toimijoille.

Esimerkkinä EU-rahoituksesta parhaillaan avoinna oleva yritysten kehittämisavustuksien haku.  Business Finlandin Innovaatioseteli on myös ketterä rahoitusinstrumentti, jonka avulla yritysten on mahdollista hankkia uutta osaamista ja kehittää uutta palvelua tai tuotetta.

Näihin tilaisuuksiin kannattaa ehdottomasti tarttua!
Otathan rohkeasti yhteyttä ja käydään keskusteluja uusista ideoista, haaveistakin. Yhdessä rakennamme, myös hankkeilla, huomisen elinvoimaa – menestyvää Hämeenlinnaa!

Yhteistyöterveisin,

henkilökuva Outi Myllymaasta

Outi Myllymaa

Hankekoordinaattori

 +358 40 647 3607 

outi.myllymaa@linnan.fi


Lisätietoa käynnissä olevista hankkeista toimenpiteineen:

Käynnissä olevat hankkeet – Linnan Kehitys Oy