Ville Viholainen

Yrityskoordinaattori

Ville on yritysten ystävä

Villen työpäivät kuluvat yrityskentällä, jossa hän tapaa yrityksiä, tarjoaa neuvontaa ja sparrausapua sekä rakentaa verkostoja eri toimijoiden välille. Lisäksi Ville vastaa yrityspalvelutiimin tapahtumista ja viestinnästä. Ville halutaan moneen mukaan, eikä ihme - Villeä arvostetaan työyhteisössä rauhallisen, rakentavan ja aina ystävällisen suhtautumistapansa vuoksi.

Villestä on moneksi

Perhe on Villelle tärkeä ja vapaa-ajallaan hän pohtii vanhemmuutta myös suositulla somekanavallaan ja kirjassaan.