Pia Niemikotka

Kehittäjä, yritys- ja kaupunkikehitys

Pia työssä

Pia on monipuolinen yritys- ja aluekehittäjä, joka on suorittanut sekä HHJ –tutkinnon että MDIn aluekehittäjäakatemian. Pialla on näyttöä konkreettisten tulosten aikaansaamisesta yhdessä yritysten ja julkisten tahojen kanssa. Pia osaa kasata tehokkaan toteuttajaverkoston, koota rahoitukset palasista ja johtaa monitahoiset projektikokonaisuudet maaliin tuloksekkaasti ja kestävästi. i-laakso 2030 –Iittalan kasvuohjelma –hankkeessa aikaansaatiin Iittalan naivistinen juna-asema, Lasimäen ja kylän uudistava kasvustrategia ja koottiin alueellinen matkailutarjonta yhteisesti viestittävän Iittala Village –brändin alle. Go Iittala Village –hankkeessa on toimeenpantu i-laakson suunnitelmia ja jatkettu yhteiskehittämisen toimenpiteitä yhdessä laajan toimijaverkoston kanssa

Pian motto

Sitkeä ja pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta!