Pia Niemikotka

Kehittäjä, yritys- ja kaupunkikehitys

Pia työssä

Pia on monipuolinen yritys- ja aluekehittäjä, joka on suorittanut sekä HHJ –tutkinnon että MDIn aluekehittäjäakatemian. Pialla on näyttöä konkreettisten tulosten aikaansaamisesta yhdessä yritysten ja julkisten tahojen kanssa. Tällä hetkellä Pia vastaa yritysten muutoskyvykkyyttä tukevasta KYKY –hankkeesta ja yrityskehittämistä tukevasta tiedolla johtamisen mallista. Pia työstää yritysten kanssa yrityskohtaisia nykytilanteen kartoituksia ja nykytilasta eteenpäin vieviä kehityspolkuja.

Pian motto

Sitkeä ja pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta!