Suomen kuntien matkailutuloa on mitattu ensimmäistä kertaa laajasti – Hämeenlinna on positiivinen yllättäjä

Uusi tutkimus tarjoaa ensi kertaa näin laajasti vertailukelpoista tietoa kuntakohtaisesta matkailutulosta sekä matkailun työllisyysvaikutuksista koko Suomessa. Tutkimuksen mukaan Hämeenlinnan välitön matkailutulo eli yritysten matkailijoilta saama liikevaihto on viime vuonna kasvanut merkittävästi ja Hämeenlinnassa ylitettiin reilusti pandemiaa edeltävä matkailutulo. Ennen pandemiaa vuonna 2019 Hämeenlinnan välitön matkailutulo on ollut 72,7 miljoonaa ja vuonna 2022 97,69 miljoonaa.

Suomen merkittävimmät matkailukohteet ovat nyt toteuttaneet yhteistyössä laajan tutkimuskokonaisuuden. Tutkimuksessa yhteensä 54 matkailualueen matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset on laskettu vuodelta 2022. Tutkimuksen toteutti matkailun tutkimukseen erikoistunut Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.

Matkailun kasvupotentiaali on edelleen Suomessa valtava

Matkailu on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuden aloista. Se luo työpaikkoja ja verotuloja laajasti ympäri Suomea. Ennen pandemiaa matkailuviennin osuus oli 5,4 prosenttia Suomen kaikista vientituloista. Matkailun kuntakohtaisten vaikutusten mittaaminen on kuitenkin haasteellista, koska tarkkoja tietoja yksittäisten matkailijoiden kulkureiteistä ja palveluostoista ei tiedetä. Niinpä vertailukelpoisen tiedon saamiseksi eri matkailualueiden tutkimus tulee tehdä samalla tavalla ja samalla aikasyklillä.

Matkailu on vuosien saatossa jäänyt jatkuvasti muiden suomalaisten isojen teollisuuden alojen varjoon sen kasvaneesta merkityksestä huolimatta. Tämä johtunee osittain siitä, että suurin osa matkailuyrityksistä on pieniä ja yritykset jakautuvat useiden eri toimialojen alle. Siksi alan kokonaisvaikuttavuutta voi olla vaikea hahmottaa. Matkailu on kuitenkin ollut jo vuosia voimakkaassa kasvussa pandemiavuosia lukuun ottamatta ja alan kasvupotentiaali on edelleen valtava. Uusien tutkimustulosten avulla alan vaikuttavuutta voidaan tuoda entistä paremmin esille.

Hämeenlinnan matkailutulo on noussut jo yli pandemiaa edeltävän tason

Hämeenlinnassa matkailutuloa on mitattu vertailukelpoisesti jo vuodesta 2016 lähtien. Vuonna 2019, ennen pandemian aiheuttamia vaikutuksia matkailualaan, Hämeenlinnan matkailutulo oli 72,7 miljoonaa. Vuonna 2022 matkailutulo oli noussut merkittävästi 97,69 miljoonaan euroon. Pandemian jälkeinen kotimaanmatkailu on ollut kovassa nosteessa ja Hämeenlinna on hyötynyt tästä. Hämeenlinnan osuus koko Kanta-Hämeen matkailutulosta on yli 50 %.

Vuoden 2022 matkailutulon näin suuri nousu on upea tulos, varsinkin kun huomioidaan se, että alkuvuodesta oli vielä rajoituksia ja pelko tartunnoista vaikutti ihmisten liikkumiseen vielä keväällä”, iloitsee Linnan Kehitys Oy:n matkailuasiantuntija Outi Mertamo.

Majoitustilastoissakin kasvu on ollut havaittavissa. Vuonna 2019 yöpymisiä on ollut reilu 210 000 ja vuonna 2022 yöpymiset ovat olleet yli 222 000. Yöpymistilastoissa näkyy kuitenkin vain yöpymiset majoituskohteista, joissa on yli 20 petipaikkaa. Hämeenlinnassa on lisäksi paljon vapaa-ajanasuntoja, vuonna 2022 kesämökkejä on ollut 8668 kpl. Matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen avulla saadaan mitattua matkailutuloa myös siten, että vuokramökit ja vapaa-ajanasujat tulee huomioitua.

On hienoa, että saamme näiden yöpymistilastojen lisäksi myös muuta tutkimustietoa, josta saadaan vertailulukuja ja päästään asemoimaan itsemme ja löydämme verrokkikaupungit, jotka ovat suunnilleen saman kokoisia”, Outi Mertamo toteaa.

Lisätietoa

Outi Mertamo
matkailuasiantuntija,
Linnan Kehitys Oy,
puh. 050 434 7873,
outi.mertamo@linnan.fi

Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset vuonna 2022
Aiemmat tutkimukset löytyy täältä

Power BI -työkalu jossa kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden kuntien tulokset. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmFhYTc4NzctMzUwZS00NDk5LTk2M2MtMmZiMzM0MzIzMDBmIiwidCI6IjBlMzI3ODI2LWNhZGYtNDM1OS1hYjJhLWVjNTk5MTNkNzJmYyIsImMiOjl9

Hämeenlinnan matkailutilastojen seurantatyökalu: https://hameenlinna.shinyapps.io/matkailu/