Linnan Kehityksessä kaksi merkittävää nimitystä

Linnan Kehitys täytti rekrytointiprosessin seurauksena kaksi palveluntuotannon avainroolia. Miia Raussi aloittaa yrityskehityksen päällikkönä ja Ville Koiste palvelukehityksen päällikkönä. Molemmat aloittavat uusissa rooleissaan syyskuussa.

Yrityskehityksen päällikön rooli avautui Antti Mikkolan siirtyessä Hämeen Uusyrityskeskuksen toimitusjohtajaksi toukokuussa. Miia Raussi nousee tehtävään yhtiön sisältä. Aiemmassa tehtävässään Raussi on toiminut yrityskehityksen tiimissä työelämämanagerina.

Palvelukehityksen päällikön tehtävä on Linnan Kehityksessä uusi ja sen funktio on hahmottunut osana yhtiön strategiauudistuksen prosessia. Tehtävä keskittyy toimintaympäristön analyysiin, tiedolla johtamiseen, palvelukehitykseen sekä tavoitteelliseen verkostotyöhön. Ville Koiste siirtyy Linnan Kehitykseen konsulttiyritys Gesund Partnersista, jota hän on ollut itse perustamassa. Koisteella on monipuolista kokemusta yritys- ja verkostokehittämisestä julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnoista.

Linnan Kehityksessä parhaillaan tehtävä strategiatyö pyrkii vastaamaan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeisiin tilanteessa, jossa useat rakenteelliset muutokset haastavat yhtiötä uudelleenarvioimaan työpanostensa suuntaamista. Helmikuussa 2024 toteutunut kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin siirto Linnan Kehityksestä Hämeenlinnan kaupunkiorganisaatioon vaikutti osaltaan yhtiön henkilöstö- ja palvelurakenteeseen. Samanaikaisesti aloitettiin Hämeenlinnan kaupungin uusien elinvoimakärkien toimeenpano, jossa Linnan Kehitykselle on osoitettu keskeinen rooli. Myös valtakunnalliset muutokset, ennen kaikkea TE-palveluiden uudistus, vaikuttaa Linnan Kehityksen tuottamiin yrityspalveluihin lähitulevaisuudessa. Kaikkiin näihin asioihin pyritään Linnan Kehityksen uudella roolituksella löytämään toimivia ratkaisuja.

– Nyt tehdyt rekrytoinnit palvelevat kokonaisuutta hyvin ja valittujen henkilöiden osaamisprofiilit täydentävät hienosti toisiaan. Samalla pitää muistaa, että onnistuneessa roolittamisessa on kyse laajemmin koko yhtiöstä. Yhtiössä on monipuolista osaamista ja työmme sen optimaaliseksi esiin tuomiseksi jatkuu syksyllä, toteaa Linnan Kehityksen toimitusjohtaja Riku Heino.

Lisätietoja:
Riku Heino, toimitusjohtaja, puh. 050 571 5769