Linnan Kehityksen tärkein rooli koronakriisin keskellä on yritysten tukeminen

Kun vuosi 2020 yllättäen haastoi koko yrityskentän, Linnan Kehityksen nopean toiminnan joukot sopeuttivat pikaisesti toimintansa tukemaan yrityksiä akuutissa kriisissä. Yrityspalvelutiimi keskittyi tärkeimpään tehtäväänsä: yritysten neuvontaan ja auttamiseen tukirahoitusten haussa. Hämeenlinnassa eri tukimuotoja on hyödyntänyt 1188 yritystä ja tukea on jaettu yhteensä 17 331 614 €.

– Tiedottaminen ja ajantasaisen tiedon kerääminen sekä jakaminen yrityksille aloitettiin välittömästi koronakriisin puhjetessa maaliskuussa 2020. Valjastimme kuuden henkilön tiimin yritysten neuvontaan, yksinyrittäjätuen hakemusten käsittelyyn ja yhteistyöhön kaupungin kanssa. Yksinyrittäjätuen nopeaa käsittelyprosessia onkin kiitelty niin yrittäjien kuin Hämeenlinnan kaupungin taholta, kertoo Linnan Kehityksen yrityspalveluiden tiimipäällikkö Anastasia Kanervisto.

Hämeenlinnassa yksinyrittäjäntuen sai 588 yrittäjää ja tuen kokonaisarvo oli 1 176M€.

– Pahimman kriisivaiheen aikana neuvonnalle ja ajantasaisen tiedon hallinnalle oli todellakin tarvetta. Alkukevään aikana keskityimme auttamaan yrityksiä ELY:n ja Business Finlandin poikkeusrahoitusten haussa ja hakemusten tekemisessä. Vuoden aikana hoidimme yli 700 yrityskontaktia.

Business Finlandin ja ELY:n koronatukea sai Hämeenlinnassa 457 yritystä ja kokonaisarvoltaan tukea tuli 13 135 064 M€.

– Kun lasketaan mukaan kustannustuen molemmat kierrokset ja MaRa:n poikkeusrahoitus, on Hämeenlinnan yrityksiä tuettu yhteensä 17 331 614 M€. Näkisin, että valtion rahallisen tuen lisäksi yritysten neuvonnalla ja pyrkimyksellä hoitaa asioita mahdollisimman keskitetysti, pompottamatta yrityksiä luukulta toiselle tarpeettomasti, on ollut suuri merkitys yrityksille tänä vaikeana aikana. Tämä oli jokaiselle meistä vuoden tärkein tehtävä ja hoidimme sitä suurella kunnialla, Kanervisto summaa vuotta 2020.

Yritysten vointia ja selviytymistä seurattiin aktiivisesti myös syksyllä. Syyskuussa Linnan Kehitys käynnisti Yrityshaavi-soittokierroksen, jonka aikana kontaktoidaan kaikkiaan yli 3000 aktiivisesti toimivaa hämeenlinnalaista yritystä. Vuoden 2020 aikana kysely tavoitti yli 1200 yritystä ja soittoja on jatkettu vuonna 2021.

Selkeän kysymyspatteriston avulla kartoitetaan yritysten kuulumiset sekä toiveet ja tarpeet esimerkiksi työllistämiseen, koulutukseen, rahoitukseen tai investointeihin liittyen. Vastaukset tallennetaan Linnan Kehityksen asiakastietojärjestelmään.

Vuoden 2020 aikana nousseet yritysten kehittämistarpeet on otettu ohjenuoraksi vuoden 2021 palveluja ja tapahtumia suunniteltaessa. Esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin sekä digitaalisten taitojen ja digitaalisen kaupan kehittämistarpeisiin vastataan täsmävalmennuksilla ja muun muassa Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi –valmennuskokonaisuudella.

– Tapahtumamme ovat toistaiseksi etätapahtumia ja suunnittelemamme pienryhmävalmennukset markkinoinnin ja myynnin edistämiseksi on jouduttu siirtämään aikaan, jolloin livetapaamiset on jälleen turvallista toteuttaa.

– Toisaalta koronasta huolimatta järjestimme peräti 54 yritystapahtumaa verkossa viime vuonna. Tapahtumien striimauksen ansiosta tavoitamme nykyisin huomattavasti enemmän yrittäjiä kuin aiemmin, tämä on ollut selkeästi positiivinen ja kenties yllättäväkin seuraus koronan tuomasta nopeasta digitalisaatiosta.

Lisätietoja:

Anastasia Kanervisto
Tiimipäällikkö, yrityspalvelut
anastasia.kanervisto@linnan.fi
p. 050 440 0306