Hämeenlinnan kesämatkailusta kerättiin toistamiseen reaaliaikaista dataa –  runsas tapahtumatarjonta tuo lisää päiväkävijöitä sekä matkailutuloja

Kotimaan matkailun suosio jatkui vahvana ja toi Hämeenlinnaan kesän aikana liki miljoona kävijää sekä 105 miljoonaa euroa kokonaismatkailutuloa. Erityisesti kesän runsas tapahtumatarjonta näkyi tilastoissa keskimääräisen kävijäkohtaisen matkailutulon nousuna. Hämeenlinnan kesämatkailusta kerättiin reaaliaikaista dataa Salmi Platform -analytiikkatyönkalun avulla nyt toista kertaa.

Hämeenlinnassa vieraili kesän aikana 979 772 matkailijaa, joista päiväkävijöitä oli 325 045 henkilöä. Yöpymisiä oli kesän aikana yhteensä 654 727 kappaletta. Luvussa on huomioitu myös mökkeilijät sekä sukulaisten/tuttavien luona yöpyjät. Myös majoituskohteiden käyttöasteet nousivat yli koronapandemiaa edeltävän tason.

Kokonaismatkailutuloja Hämeenlinnaan kertyi kesän ajalta 104 966 353 € (92 837 519 €/ vuosi 2021). Keskimääräinen matkailutulo oli 107,13 €/hlö. (89,32 €/hlö / vuosi 2021) Suhteessa eniten rahaa käyttävät päiväkävijät.

Hämeenlinnaan saapuvista matkailijoista merkittävä osa tulee pääkaupunkiseudulta sekä ympäröivistä isoista kaupungeista ja kunnista Etelä-Suomen alueelta.

Operaattoridatan tieto jaetaan paikallisiin, päiväkävijöihin ja yöpyviin matkailijoihin. Telian operaattoridatasta poistetaan tilastoanalyysien ja laskentakaavojen avulla työmatkaliikenne, sekä paikallisten asiointiliikenne. Paikallisiksi on laskettu myös Hattulan ja Janakkalan kuntien asukkaat.

– Tämä kesä on ollut hyvin erilainen kuin edellinen, kun suomalaiset ovat päässeet reissaamaan ulkomaille ja tapahtumia on ollut paljon myös Hämeenlinnassa. Matkailijat ovat jättäneet euromääräisesti enemmän rahaa Hämeenlinnaan, mikä on erittäin tärkeä asia matkailun kasvun ja kehittämisen kannalta, kertoo Linnan Kehityksen matkailuasiantuntija Outi Mertamo.

Kyselyn tulokset toimivat pohjana matkailun kehittämiselle

Matkailijoiden kokonaistyytyväisyys nousi hitusen edelliskesästä ja oli kouluasteikolla hyvä, 8,25. (8,1 vuonna 2021.) Hämeenlinnaa ollaan myös valmiita suosittelemaan matkailukohteena.

Edellisvuoden tapaan erityisen tyytyväisiä oltiin Hämeenlinnan kauneuteen, siisteyteen sekä lämminhenkiseen palveluun. Positiivista palautetta keräsivät myös Hämeen linna ja Vankila, luonto- ja kulttuurikohteet, puistot istutuksineen, ravintolat, rantareitti sekä hyvät ja edulliset parkkipaikat.

Eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat liikkeiden lyhyet aukioloajat. Selkeästi toivotuin lisäpalvelu oli pyörävuokraus sekä luonto-, pyörä- ja melontareitit ja niiden viestintä.

– Nyt kahtena vuonna kerätty analytiikka toimii hyvänä pohjana matkailun kehittämistoimenpiteille. Matkailukyselyn tuloksista kävi ilmi paljon sellaisia konkreettisia asioita, joihin me voimme vaikuttaa jo ensi kesää ajatellen, Mertamo pohtii.

Lisätietoja:

Outi Mertamo
Matkailu-asiantuntija
Linnan Kehitys Oy
outi.mertamo@linnan.fi
p. 050 434 7873


Kuva: Tanja Mäki-Kulmala

Artikkeli julkaistu 17.10.2022