500 yrityskäyntiä ja 50 yritystapahtumaa vuodessa – yrityspalvelutiimin työ on siellä missä yrityksetkin ovat

Linnan Kehityksen yrityspalvelutiimillä on ollut tiivistahtinen vuosi paikallisten yritysten, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Miten tiimi itse summaa vuotta 2018? Missä on onnistuttu, mitä tavoitteita on asetettu vuodelle 2019?

– Olemme kiertäneet yrityksissä ahkerasti toimintaedellytysten kartoituksen tiimoilta ja tehneet vuoden aikana lähes 400 yrityskäyntiä. Esille ovat nousseet erityisesti erilaiset työllistämis- ja työvoimatarpeet monella toimialalla. Lisäksi tarpeita ja toiveita on tunnistettu yritysten verkostoitumiseen ja oppilaitosten sekä yritysten väliseen yhteistyöhön sekä myyntiin ja markkinointiin liittyen, summaa yrityspalvelutiimin päällikkö Anastasia Kanervisto.

Verkostoitumista on edistetty muun muassa Linnan Kehityksen vuoden aikana järjestämässä 47 yritystapahtumassa, joissa vieraili yhteensä 2564 osallistujaa.

– Hyviä esimerkkejä hedelmällisistä yritystapahtumista ovat muun muassa syyskuinen Onnistujan päivä, palvelumuotoiluun ja verkkonäkyvyyteen liittyvät Yrittäjien aamukahvit ja Bisnestä Korkeakoulukeskuksessa –tilaisuus.

Yrityksille on järjestetty vuoden aikana myös rahoitus- ja kansainvälistymisklinikoita yhteistyössä ELY:nBusiness Finlandin ja Team Finlandin kanssa.

– Näiden toimenpiteiden avulla yritysten hakemien investointitukien ja kehittämisavustusten määrä on kaksinkertaistunut, mikä on positiivinen merkki yritysten kasvuhalukkuudesta.

Maakunnallista yhteistyötä on edistetty monissa verkostoissa, kuten Linnan Kehityksen koordinoimassa Team Finland Häme –verkostossa, jossa toimii aktiivisesti muun muassa oppilaitokset, yrittäjäjärjestöt, kauppakamari ja elinkeinoyhtiöt sekä Business Finland ja Team Finland Kanta-Hämeestä.

– Verkoston päätavoite on lisätä yritysten kansainvälistymistä ja kasvua Kanta-Hämeessä. Verkosto järjestää alueen yritykset ja toimijat yhteen kokoavan Kasva ja Kansainvälisty –tapahtumaa, joka kerää vuosittain lähemmäs 150 osallistujaa. Vuonna 2018 teemana oli muotoilu ja inspiroivana pääpuhujana Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja Miika Lipiäinen. Lisäksi tapahtumassa saivat puheenvuoron paikalliset pk-yritykset omilla kasvutarinoillaan.

Hankkeet kasvun tukena

Uudet kehittämishankkeet ovat merkittävä osa Linnan Kehityksen toimintaa. Vuonna 2018 käynnistettiin esimerkiksi HämeHack-hanke, jonka tuloksena syntyi uusia liikeideoita ja ratkaisuja Linnanniemen alueen kehittämiseen, Hämeenlinnan asukkaiden osallistamiseen sekä uudenlaisiin asumismuotoihin. Yksi hankkeen myötä menestykseen ponnistaneista yrityksistä on Stellarion Oy, jonka virtuaaliratkaisut ovat nykyisin nähtävillä muun muassa Hämeen linnassa ja Aulangolla Sibelius-metsässä.

Jo edellisenä vuonna käynnistynyt i-laakso 2030 – Iittalan kasvuohjelma kantoi kuluneen vuoden aikana runsaasti hedelmää.

– Kesäkuussa valmistunut Iittalan taideasema saavutti hyvin valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä sekä vahvisti Iittalan brändiä käsityön, muotoilun ja taiteen kylänä. Vierailijamäärä Iittalassa kasvoi 10% edellisvuodesta, mikä rahana tarkoittaa min 100.000 euron kassavirran kasvua alueelle. Tuloksia ei olisi saatu ilman laajapohjaista yhteistyötä ja rahoitusta. Hankkeen avulla Iittalaan on tehty yli 100.000 euron investointeja, jotka on toteutettu pääosin kaupungin ulkopuolisilla varoilla. Lisäksi on syntynyt uusia palvelu- ja tuoteaihioita sekä uudenlaista aluekehittämisen mallia, jota voidaan hyödyntää muissakin Hämeenlinnan pitäjissä, kertoo hankkeen vetäjä, Linnan Kehityksen Pia Niemikotka.

I-laakso – Iittalan kasvuohjelma on saanut jatkoaikaa elokuulle 2019 ja ensi vuonna painotus on Iittalan-lasimäen matkailukylän vahvistamisessa ja autoilijan reitissä moottoritieltä Lasimäelle.

Yritysyhteistyö tekemisen ytimessä

Yrityspalvelutiimi on vahvistunut vuoden aikana neljällä uudella tekijällä.

Marko Ahtiainen aloitti maaliskuussa yritys- ja yhteysmanagerina. Hän on ollut alusta asti mukana myös Hämeenlinnan työllisyyttä edistävässä Linkroom-yhteistyöhankkeessa.

– Linkroom on erinomainen uusi start-up yrittäjyyttä kehittävä konsepti. Olemme kohdanneet sen puitteissa – tapahtumien ja henkilökohtaisen sparrauksen kautta – yli 70 yritystä ja auttaneet yli 350 henkilöä.

Yrityskäyntien tuloksena on löydetty 128 uutta työpaikkaa.

– Tällä tarkoitetaan ns. piilossa olevia työpaikkoja, joiden tarve on keskusteluiden kautta noussut esiin ja/tai ajankohtaiseksi.

Ahtiainen määrittelee oppilaitosyhteistyönä toteutetun Tavastia-rekryn yhdeksi vuoden parhaista onnistumisista.

– Saimme paikalle 21 yritystä ja yli 400 opiskelijaa. Tapahtuman avulla kymmenet nuoret pääsivät työhaastatteluihin. Tulevana vuonna kehitämme oppilaitosyhteistyötä edelleen.

Yrityskehittäjänä elokuussa aloittaneen Ville Viholaisen työt lähtivät vauhdikkaasti liikkeelle erilaisten yritystapahtumien muodossa.

– Syyskuussa lanseeratussa Onnistujan päivässä oli todella positiivinen ja yhteisöllinen ilmapiiri, jota aiomme viedä eteenpäin tulevissakin yritystilaisuuksissa. Yksi tulevan kevään kohokohdista on toukokuussa järjestettävä kaksipäiväinen verkostoitumistapahtuma Hämeen Mafia, jonka ilmoittautuminen on käynnistynyt varsin lennokkaasti.

Yritystilaisuuksien lisäksi Viholainen on tullut monille tutuksi myös jalkautumalla ahkerasti paikallisiin yrityksiin.

– Yritysvierailut ovat erittäin tärkeä tapa kuulla yrittäjiä ja kerätä tietoa, jotta voimme auttaa yrityksiä menestymään jatkossa entistä paremmin.

Yrityspalvelutiimin tavoitteena on jatkaa yrityskartoituksia ja uusien työpaikkojen hakuja yhteensä 500 yrityskäynnillä vuonna 2019.

Marko Uusitalo aloitti projektipäällikkönä Moreeni-Rastikankaan yritysten synergiaverkkohankkeessa, joka polkaistiin liikkeelle lokakuun alussa.

– Hanke on alkanut vauhdikkaasti eikä vauhtia ole tarkoitus vähentää tulevanakaan vuonna, päinvastoin.

– Loppuvuoden aikana on tehty syvähaastatteluja molempien alueiden yrityksiin ja niitä jatketaan edelleen. Haastatteluissa on noussut esiin konkreettisia asioita, joita on jo lähdetty viemään eteenpäin. Suurin yksittäinen esimerkki on moottoritieliittymän yhteyteen suunniteltava rekkaparkki, jonka eteen on tehty runsaasti pohjatyötä ja joka on jo etenemässä päättäjätasolla.

Kiertotaloutta maa-ainesten käyttöön Hämeenlinnassa –hankeen projektipäällikkönä aloitti syksyllä Harri Eerola.

– Hankkeen tiimoilta kiertotalouden hyödyntäminen kaupungin nykyisissä ja tulevissa infrahankkeissa on lähtenyt hyvin käyntiin. Lisäksi olemme käynnistäneet selvityksen maa-ainespörssin toiminnasta ja mahdollisuuksista alueella sekä kartoittaneet mahdollisuuksia teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyen.

– Vuoden 2019 tärkein tavoite on saada aikaan vähintään yksi toimiva pilotti, jossa päästään testaamaan toimintaa käytännössä ja keräämään hyviä kokemuksia jatkoa varten.

1/2019