PARKKI Business Park herätti kiinnostusta Sitrassa

Vuoden alussa Reskalle avattu PARKKI Business Park –yritysyhteisön innovatiivinen toimintatapa on herättänyt kiinnostusta myös Sitrassa. PARKKI Business Park on ollut mukana minikokeiluna Sitran Osaamisen aika-avainalue -hankkeen käynnistymisvaiheessa.

Minikokeilu käynnistyi kartoituskyselyllä, jonka tavoitteena oli selvittää, millaisia odotuksia ja toiveita Parkin toimintaa kohtaan on sekä miten Parkin jäsenten kilpailukykyä ja osaamisen kehittämistä voitaisiin jatkossa edistää.

Kysely suunnattiin Parkin yrityksien, yrittäjyyspalveluita tarjoavien toimijoiden ja oppilaitosten lisäksi myös Hämeenlinnan kaupungin poliittisille päättäjille.

Kyselyn tulokset on julkaistu ja niitä käytetään vahvistamaan PARKKI Business Parkin palvelutarjontaa ja yritysverkoston toimintaa jatkossa vielä enemmän odotuksia vastaavaksi.

– On hienoa huomata, että Parkin jäsenet ovat todella sitoutuneita ja motivoituneita sekä Parkin että koko Hämeenlinnan alueen elinvoiman kehittämiseen. Jopa 91,7 % kyselyyn vastanneista toimijoista ilmoitti tämän tavoitteekseen, iloitsee Linnan Kehityksen yrityskoordinaattori Ville Viholainen.

– Toimijat ja oppilaitokset haluavat tehdä tiiviimpää yhteistyötä ja se onkin yksi syy, miksi olemme kaikki saman katon alla Parkissa. Yhdessä toimimalla voimme palvella tehokkaammin alueen yrityksiä. Koronakevään jälkeen tuntuu, että yhteisöllisyyden arvostus on lisääntynyt entisestään.

Minikokeilu on osa laajempaa Sitran Osaamisen aika, Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia  -projektin työtä. Sitran roolina on toimia riippumattomana sillanrakentajana elinikäisen oppimisen politiikan mahdollistamiseksi.

– On tärkeää, että pääsimme kokeilemaan Hämeenlinnassa kyselyä, jonka oppeja voimme hyödyntää laajemmin työssämme, sanoo Sitran projektijohtaja Helena Mustikainen.

Lisätietoja:

Ville Viholainen
Yrityskordinaattori, Linnan Kehitys Oy
ville.viholainen@linnan.fi
p. +358 (0)50 476 5832

Helena Mustikainen
Projektijohtaja, Osaamisen aika, Sitra
helena.mustikainen@sitra.fi
+358 (294) 618 225

Sitra: Osaamisen aika