Matkailun kehittämistyössä keskitytään yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen, tiedolla johtamiseen ja kansainvälistymiseen

Vuonna 2022 matkailun kehittämistyössä luotiin toimivia käytäntöjä ja vakiinnutettiin matkailun kehittämisen toimenpiteitä. Lisäksi Linnan Kehitys oli mukana käynnistämässä isoja matkailun projekteja, kuten Aulanko Masterplan -yleissuunnitelmaa yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Matkailun kehittämistyö siirtyi Linnan Kehityksen vastuulle alkuvuodesta 2021 ja sen ensisijaisena tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa matkailuyritysten kilpailukykyä kotimaan markkinoilla sekä mahdollistaa matkailutoimialan kasvu kansainvälisten matkailijoiden kautta. Matkailun kehittämistyössä painotetaan myös tiedolla johtamista.

Toiminnan keskiössä matkailuyritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen

Hämeenlinnan matkailun kehittämistyön toimenpiteillä halutaan vahvistaa ja kasvattaa matkailuyritysten liiketoimintaosaamista ja näin varmistaa toimialan kilpailukyky kotimaassa.

Matkailutoimijoiden tuotteet, palvelut sekä niiden löydettävyys verkosta on elintärkeää koko Hämeenlinnan matkailun menestymisen kannalta. Vuonna 2022 järjestettiin monia valmennuksia yritysten oman toiminnan, digitaalisen näkyvyyden ja tuotteiden ostettavuuden kehittämiseksi. Digikyyti-hanke jatkaa konkreettisen avun tarjoamista yrityksille esimerkiksi verkkosivujen, somekanavien tai verkkokaupan kehittämiseen. Yrityksiä sparrataan myös suorilla yrityskäynneillä ja heille tarjotaan apua esimerkiksi työvoiman saatavuusongelmaan.

Matkailutoimialan kehittämisohjelmaan, Linnan Business Turnajaisten KASVU-sarjaan 2022, osallistui 12 matkailutoimialan yritystä. Koko vuoden kestäneessä valmennusohjelmassa vietiin isoin harppauksin eteenpäin sekä yritysten osaamista että tuotekonsepteja.  

Erilaisten paikallisten matkailualueiden (mm. Aulanko, Iittalan kylä ja muut pitäjät) identiteettiä, verkostoja ja yhteistyötä on vahvistettu kutsumalla alueiden toimijoita kokoon ja auttamalla esimerkiksi yhteisviestinnän kehittämisessä. Lisäksi Linnan Kehitys on mukana käynnistämässä Aulanko Masterplan -yleissuunnitelmaa yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa sekä Evon uusi aika –hankkeessa yhdessä Evon alueen toimijoiden kanssa.

Matkailun vastuullisuus ja terveysturvallisuuden huomioiminen on noussut erityisen tärkeäksi viime vuosina ja myös näistä teemoista on viestitty sekä järjestetty valmennuksia matkailutoimijoille.

Kasvua haetaan kansainvälisten matkailijoiden kautta

Selvitysten mukaanHämeenlinnalla on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa matkailuaan kansainvälisten matkailijoiden kautta. Kansainvälistyminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja yhteistyötä erilaisten verkostojen ja muiden matkailualueiden kanssa.

Linnan Kehitys koordinoi Hämeen alueella mm. Visit Finlandin Lakeland- ja Helsingin suuralueyhteistyötä ja oli mukana järjestämässä Hämeenlinnaan Visit Finlandin tapaamisen Japanin viiden suurimman matkailutoimiston edustajan kanssa. Toimenpiteitä tehdään myös Kanta-Hämeenä yhdessä Forssan sekä Riihimäen seutujen kanssa.

Tiedolla johtamisella varmistetaan kehittämisen oikea suunta

Mitä tarkemmin matkailijoiden tarpeet tunnistetaan, sitä paremmin voidaan matkailuyritysten toimintaa kehittää oikeaan suuntaan.

Jotta resurssit saadaan kohdennettua oikein ja järkevästi, tarvitaan kattavat tiedot päätöksenteon ja toimenpiteiden tueksi. Matkailun nykytilan laaja-alainen kartoitus tehtiin keväällä 2021 ja vuonna 2022 tiedon keräämistä jatkettiin systemaattisesti muun muassa Salmi Analytics –matkailuanalytiikkatyökalun avulla. 

Luottamusta rakennetaan monisuuntaisella avoimella viestinnällä

Matkailun aamukahvitilaisuudet ovat keränneet kuukausittain kymmeniä osallistujia ja matkailutoimialalle viestitään aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeen kautta.

Viestintä kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa on tärkeä osa matkailun kehittämistä, ja sitä on pyritty lisäämään myös kaupunkiorganisaation sekä poliittisten päättäjien suuntaan. Linnan Kehityksen matkailuasiantuntijan työhön kuuluukin merkittävästi matkailutoimialan näkemyksen mukaan tuominen matkailuun liittyvissä tilaisuuksissa ja erityisesti kaupungin sisäisissä projekteissa.

Kaupunkimarkkinoinnilla vahvistetaan Hämeenlinnan tunnettuutta ja vetovoimaa. Matkailutarjoomalla on tärkeä rooli houkuttelevuuden rakentamisessa. Linnan Kehityksen kaupunkimarkkinointitiimi vastaa Visit Hämeenlinnan verkkosivusta sekä sosiaalisen median kanavista.

Tutustu tarkemmin matkailun kehittämistyön toimenpiteisiin vuonna 2022

Lisätietoja:

Outi Mertamo
Matkailuasiantuntija, Linnan Kehitys Oy
outi.mertamo@linnan.fi
p. 050 434 7873