Linnan Kehitys kartoittaa hämeenlinnalaisten yritysten tarpeita

Linnan Kehityksen Yrityshaaviksi nimetty soittokierros hämeenlinnalaisille yrityksille käynnistyy jälleen helmikuussa. Soittokierroksen aikana yrityksille esitetään kysymyksiä niiden kasvunäkymiin ja kehittämistarpeisiin liittyen. Yrityksille tarjotaan apua esiin nousseiden tarpeiden mukaisesti ohjaamalla liidit joko Linnan Kehityksen yrityspalvelutiimille tai oppilaitoksille esimerkiksi työvoiman saatavuuteen liittyvissä asioissa.

Soittokierroksen avulla tavoitetaan nopeasti ja kattavasti yritykset, joilla on erilaisia joko akuutteja tai pitkäjänteisempiä kehittämistarpeita. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Soittokierros toteutetaan yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Viime vuoden yritystarpeet analysoitiin

Vuonna 2022 Yrityshaavi –soittoihin vastasi kolmannes (1339 kpl) Hämeenlinnassa toimivista aktiivisista yrityksistä. Yleisimmät akuutit tarpeet koskivat työvoiman, rahoituksen tai toimitilan tarvetta. Liiketoiminnan kehittämisessä eniten kiinnosti myynti sekä digitaalinen myynti ja markkinointi.

Tarkemman tilannekuvan saamiseksi soittokierroksen vastauksista teetettiin Moors Ltd Oyllä syväanalyysi, jossa vastauksiin yhdistettiin yritysten julkista talousdataa vuosilta 2017-2021. Analyysissa käytettiin Kannattava kasvu –indeksiä (KI), jonka avulla Hämeenlinnan yritysten kasvupotentiaalia tunnistettiin kolmessa kasvuryhmässä:

Korkean kasvu- ja nettotuloskehityksen yrityksiä löytyi analyysissa 285 kpl eli 42,1 % otoksesta. Toimialoillaan yliedustettuina olivat sote, viestintä ja informaatio, rakentaminen, hallinto ja tukipalvelut sekä teollisuus ja kauppa. Lisätyövoimaa tästä ryhmästä ilmoitti tarvitsevansa neljännes ja oppilaitosyhteistyöstä oli kiinnostunut vajaa viidennes. Kansainvälistä kauppaa harjoitti kuudennes yritystä.

Välttävän kasvu- ja nettotuloskehityksen yrityksiä eli ns. staattisia yrityksiä tunnistettiin 168 kpl. (24,8 %). Toimiala- ja liikevaihtojakaumassa ei havaittu painotuksia, mutta ryhmää leimasi vähäinen kiinnostus kehittämistoimenpiteisiin. Työvoiman, oppilaitosyhteistyön ja toiminnan kehittämistarvetta oli noin viidenneksellä yrityksistä. Kansainvälistä kauppaa oli vajaalla viidenneksellä.

Heikon kasvu- ja nettotuloskehityksen yrityksiä tunnistettiin analyysissa 200 kpl. (33,1 %) Kehittämistarvetta ja –halua tässä ryhmässä ilmeni staattisten yritysten ryhmää enemmän. Toimialoista yliedustettuina olivat logistiikan-, majoitus- ja ravitsemus-, ammatillis-, tieteellis-, teknisen- ja koulutusalan yritykset. Työvoiman tarvetta ja kiinnostusta oppilaitosyhteistyöhön oli vajaalla viidenneksellä. Kansainvälistä kauppaa teki alle joka kymmenes.

Syväanalyysi toteutettiin osana KYKY –ESR –hanketta, joka vahvistaa yritysten muutoskyvykkyyttä ja tiedolla johtamisen toimintamallia yhteistyössä kehittämiskumppanien kanssa.

Lisätietoja:

Yrityshaavi 2022 –analyysin tulokset ja tulkinta:
Moors Ltd Oy, toimitusjohtaja Martti J.Kangas, p. 0400-504445

Hämeenlinnan yrityskehittäminen:
Linnan Kehitys, tiimipäällikkö Antti Mikkola, p. 044-7710055

KYKY –ESR –hanke:
Linnan Kehitys Oy, projektipäällikkö Pia Niemikotka, p. 040-8682087