Linnan Kehityksen hankeosaaminen vahvistuu – kehittämishankkeilla luodaan uutta ja vahvistetaan yritysten kasvumahdollisuuksia

Kehittämishankkeet tuovat Linnan Kehityksen perustoimintaan lisäresursseja, joiden avulla luodaan uutta; joko uusia liiketoimintamalleja ja –palveluita tai kokonaan uutta liiketoimintaa.

Linnan Kehityksen rooli on tunnistaa eri rahoituslähteitä ja –vaihtoehtoja, hakea aktiivisesti uusia hankeaihioita ja organisoida toimijoita niiden toteuttamiseen. Linnan Kehityksen hankeosaamista vahvistaa huhtikuun alussa työnsä aloittanut hankekoordinaattori Outi Myllymaa. Työssään Outi pääsee olemaan avuksi Hämeenlinnan elinkeinoelämälle hyödyntäen laajaa käytännön osaamistaan ja työkokemustaan alue- ja yrityskehittämisestä, rahoitusten hakemisesta sekä hankesalkkujen koordinoinnista.

Outi hyppäsi suoraan keskelle käytännön toimintaa ja osallistui jo ensimmäisten työviikkojensa aikana kahden uuden hankeaihion valmistelutyöhön.

henkilökuva Outi Myllymaasta

Kuluvana vuonna Linnan Kehityksen hallinnoimien hankkeiden toimenpiteissä on otettu huomioon myös koronan vaikutukset yrityksiin ja pyritty järjestämään nopeita, yrityksiä tukevia toimenpiteitä.

Parhaillaan käynnissä olevia hankkeita on kolme:

Maakunnallinen uudistava kv-palvelumalli

Syksyllä 2019 käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli selkeyttää yrityksille tarjottavia kansainvälistymispalveluita sekä vahvistaa kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia.

Korona toi omat haasteensa yritysten kansainvälistymissuunnitelmiin ja –liiketoimintaan, ja hankkeen puitteissa tarjottiinkin myös yrityskohtaista tukea koronarahoitusten hakuun ja hakemusten laadintaan sekä eri kansainvälisten markkinoiden tilanteeseen.

Loppuvuodesta 2020 yritysten mielenkiinto kansainvälistymistä kohtaan vilkastui ja hankkeessa aloitettiin yrityskohtaisia toimenpiteitä ns. yrityspilottien muodossa sekä järjestettiin kansainvälistymiseen liittyviä virtuaalitapahtumia, kuten Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi-valmennusten sarja, liiketoiminnan uudelleenmuotoilun virtuaalinen työpaja sekä Kasva ja Kansainvälisty 2021 –virtuaalitapahtuma, joka keräsi lähemmäs 200 osallistujaa.

Go Iittala Village

Go Iittala Village -hankkeella halutaan vahvistaa Iittalan kasvua kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaksi muotoilun, taiteen ja artesaanien kyläksi, joka on yhtä aikaa sekä vierailukohde että aito aktiivisten ihmisten kylä. Hanke käynnistyi syksyllä 2020 ja se on jatkoa aiemmalle i-laakso 2030 –hankkeelle, jonka tuloksena muun muassa luotiin ”Käsikirja Iittala Villagen jatkokehittämiselle”.

Hankkeen tavoitteet ovat: 1. Iittala Village juhlavuosi 2021 – sisältöjen ja viestinnän suunnittelu, 2. Kävelijän taidereitin edistäminen ja 3. luovan alan yrityskeskittymän vahvistaminen.

MORE

Joulukuussa 2020 päättynyt Moreeni-Rastikangas yritysten synergiaverkko ”Moras Synergy” -hanke vahvisti laajasti yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan välillä. Hanke toimi myös siltana yritysalueen toimijoiden ja uuden eritasoliittymän toteuttajatahojen välillä. Hankkeessa MORElle rakennettiin brändätty ilme, jonka avulla sitä markkinoidaan Etelä-Suomen kiinnostavimpana yritysalueena.

MOREn toimintaa koordinoivat jatkossa Hämeenlinnan ja Janakkalan elinkeinotoimijat ja sen kehittämistyötä jatketaan edelleen uuden hankkeen myötä.

– Vuonna 2021 avautuu uusia mahdollisuuksia hankkeiden käynnistämiseen EU:n uuden rakennerahastokauden myötä.

– Myös Linnan Kehityksen Yrityshaavi – yrityskyselyn kautta esiin nousevat tarpeet antavat ajankohtaista ja tärkeää tietoa hankekokonaisuuksien ja muiden kehittämistoimenpiteiden rakentamiseen, Linnan Kehityksen yrityspalveluiden tiimipäällikkö Anastasia Kanervisto kertoo.

Lisätietoja:

Anastasia Kanervisto
Tiimipäällikkö, yrityspalvelut, Linnan Kehitys Oy
anastasia.kanervisto@linnan.fi
p. +358 50 440 0306