Hämeenlinnan kaupunki etsii toteuttajaa kokonaan uudenlaiselle palvelualueelle

Uusi palvelualue tulee unelmapaikalle Industrial Park MORE:een Hämeenlinnaan. Paikan sijainti on optimaalinen E12-moottoritielle suunnitellun uuden liittymän kainalossa Helsingin ja Tampereen puolivälissä. Uusi liikennealue tulee parantamaan tämän koko Suomen vilkkaimmin liikennöidyn valtatien palvelutarjontaa kaikkien tiellä liikkujien näkökulmasta. Siitä kaavaillaan tärkeintä ja vilkkainta pysähdyspaikkaa Helsingin ja Tampereen välillä. Se helpottaa myös ratkaisevasti ruuhkaisen pääkaupunkiseudun raskaan liikenteen (HCT) levähdys- ja huoltotarpeita. Myös valtatie 10 Turusta Lahteen sivuaa MORE-aluetta.

Prosessi alkaa nyt. Hämeenlinnan kaupunki käynnistää yhdessä kaupungin elinkeinoyhtiön Linnan Kehitys Oy:n kanssa kilpailun, jossa haetaan uudenlaista konseptia liikennealueeksi. Kehittäjän tehtävä on sekä ideoida, suunnitella että rakentaa kokonaisuus. Tavoitteena on löytää kilpailun kautta teknistaloudellisesti toteutuskelpoinen ja innovatiivinen ratkaisu sekä sille toteuttaja.

Kilpailualue koostuu kahdesta Moreenin eteläosan asemakaavaluonnoksen mukaisesta tontista, jotka varataan kilpailun voittajalle hankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Kokonaispinta-alaltaan uusi palvelualue on noin 10 ha. Päätöksen kilpailun voittajalle myönnettävästä kehittämisvarauksesta tekee kaupunginhallitus.

Lue koko tiedote