Kriisissä verkoston voima korostuu

Maakunnallinen uudistava kv-palvelumalli-hanke käynnistyi uudestaan kevään 2020 koronatauon jälkeen. Team Finland Häme –verkoston toimijoille järjestetyssä työpajassa koottiin yhteen verkoston toimijoiden kevään aikana yritysten auttamiseksi tekemät toimenpiteet sekä suunniteltiin palveluita koronan jälkeiselle ajalle.

Hybridimallilla toteutetussa työpajassa toimijoiden, kevään 2020 aikana yritysten auttamiseksi tehdyt toimenpiteet kerättiin yhteen ja niistä tulee osa hankkeen aikana toteutettavaa palvelumallikuvausta. Tehtyjen toimenpiteiden toteutumisen onnistumisessa nousi tärkeään rooliin ajankohtaisen, esimerkiksi haettaviin yritystukiin liittyvän tiedon jakaminen verkoston jäsenten kesken.  

”Kriisissä verkoston voima korostuu entisestään ja tiedon jako verkoston kesken on ollut kullanarvoista. Tällä tavoin jokainen koronatukea yrityksille antanut toimija pystyi välittämään yrityksille viimeisintä tietoa eri rahoituksista ja auttamaan paremmin ja keskitetymmin yrityksiä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Anastasia Kanervisto.

”Myös verkoston jäsenten on pitänyt olla aika luovia ja nopeita reagoinnissaan. Esimerkiksi hyvin nopeasti kaikki tapahtumat pistettiin nettiin ja aiheet muokattiin sen mukaan mitä tarpeita yrityksiltä kriisin aikana nousi” Kanervisto jatkaa.

Verkoston uusia palveluita suunniteltaessa hyödynnettiin työpajan alussa esiteltyjä, Business Finlandin luomia erilaisia skenaarioita koronan jälkeisestä maailman tilanteesta. Hankkeen tavoitteiden ja suunniteltavien toimenpiteiden kannalta merkittävimmäksi skenaarioksi nousi digitalisaation määrän kasvu niin kotimaan- kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Tämän pohjalta lähdettiin ideoimaan valmennuksia yritysten digitaalisten valmiuksien kehittämiseksi sekä näiden hyödyntämiseksi kansainvälisessä kaupassa. 

Lue lisää uudistava maakunnallinen kv-palvelumalli-hankkeesta

Hankkeen tulevia tapahtumia:

Työkalupakki yritysten kansainvälistymiseen II -työpaja yrityksille ja toimijoille 1.10.20 klo 14.00 – 16.00

Työpajaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet yritykset, joilla on mahdollisesti halua lähteä pilottiyritykseksi ja kansainvälistymispyrkimyksiä. Yritys voi olla jo kv-markkinoilla toimiva tai vasta suunnittelemassa kansainvälistymistä. Pilottiyritys osallistuu hankkeen toimenpiteisiin ja maakunnallisten kv-palvelujen pilotoimiseen yhdessä Team Finland Häme –verkoston toimijoiden kanssa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Ideointityöpaja tuleville pilottiyrityksille 29.10.20 klo 14.00 – 16.00

Yrityspilottien toteutus lokakuu 2020 – toukokuu 2021

Kasva ja kansainvälisty –tapahtuma maaliskuu 2021 

Hankkeen lopputyöpaja 4.5.21 09.00 – 16.00

Lisäksi yrityksille tullaan järjestämään kaksi ryhmävalmennusta liittyen digitalisaation luomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen kv-kaupassa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Projektipäällikkö Anastasia Kanervisto
Puh. 050 440 0306
anastasia.kanervisto@linnan.fi

rahoittajien Hämeen liitto, vipuvoimaa ja eu rakennerahasto-logot

Team Finland Häme -verkostoin toimijat: Hämeen kauppakamari, Hämeen yrittäjät, Hämeen liitto, Hämeen ELY-keskus, Hämeen TE-toimisto, Suomen yrittäjäopisto, HAMK, KK-Tavastia, Hyria, Business Finland, Team Finland, ProAgria, Yritysvoimala, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Forssan yrityskehitys (Fykki), Janakkalan kaupunki, Riihimäen Tilat ja Kehitys, Linnan Kehitys, Hämeenlinnan kaupunki